Frågor & Svar

Hur länge håller snus?

Snus är en färskvara och bör för bästa hållbarhet förvaras i kylskåp (4-8 grader C). Vid rätt förvaring är hållbarheten för lössnus 14 veckor, för portionssnus 20 veckor och för de torra portionsprodukterna (Catch Dry snus) 30 veckor. För längre lagring rekommenderar vi att du fryser snuset. Det går utmärkt att frysa snus i ca ett år.

 

Hur förvarar man snus bäst?

Snus är en färskvara och bör för bästa hållbarhet förvaras i kylskåp. För längre lagring rekommenderar vi frysning i en lufttät fryspåse, vilket går utmärkt i upp till ett år. Snus i pappdosor bör tinas i kylskåp så att inte kondensvatten på ytan löser upp limfogen i pappdosan eller etiketten på utsidan av dosan. När du tinar portionssnus som är förvarat i plastdosor räcker det att du har dem i rumstemperatur.

 

Kan man frysa snus?

Det går utmärkt att frysa snus i ca ett år. Se rekommendation om förvaring ovan.

 

Kan man frysa om tinat snus?

Ja, det går att frysa om, men fukt och konsistens kan påverkas något. Vi rekommenderar att alltid förvara snus i kylen.

 

Vad händer i snus som blir gammalt?

Det normala är att snuset torkar och blir avslaget i arom och smak, men blir inte skadligt för att det blir gammalt. Snusdosorna märks alltid med tillverkningsdatum och bäst före-datum, som vi rekommenderar att du alltid går efter. Om snuset förvaras kylt klarar det sig i allmänhet längre än vad bäst-före-datumet anger.

 

Kan man återfukta torkat snus?

Uttorkning är en effekt av felaktig förvaring av snuset. Detta kan ske om snuset inte har varit kylt under en längre tid, även om bäst-före-datumet inte har gått ut. Ofta resulterar detta i att arom- och smakförändringar sker, varför det inte hjälper att fukta upp ett snus som redan är torrt. Bäst är alltid att från början se till att snuset inte torkar ut genom att förvara det kylt.

 

Är snus nedbrytbart?

Hela snusblandningen i påsen är nedbrytbar och även större delen av pappret. Snusblandningen bryts ner snabbt, medan pappret bryts ner långsammare på grund av bindemedlet i pappret.

 

Kan man kompostera snus?

Snus består av ett växtmaterial, tobaks plantan, som bryts ned i naturen. Lössnus går därför bra att kompostera. Portionsprillor bör dock inte läggas på komposten. Materialet som omsluter portionssnuset är i princip samma som i tepåsar och består i huvudsak av cellulosafibrer. Fibrerna hålls ihop av ett bindemedel vilket gör att pappret bryts ner långsammare.

 

Kan man återvinna dosorna och locken?

Allt vårt förpackningsmaterial kan återvinnas. Plastdosor och lock slängs i kärl för hårdplast, pappdosor i kärl för kartong. Pappdosorna från Swedish Match är alltid tillverkade av återvunnen papp.

Vi är anslutna till REPA-registret och betalar således avgifter för att vårt förpackningsmaterial ska kunna tas om hand och återvinnas. Insamling av restprodukter sker i varje kommun och tas sedan hand om av återvinningsbolagen. 

 

Vilka typer av plast används i förpackningarna?

Våra plastdosor och plastlock är tillverkade av polypropylen och stockarna krymp förpackas i polyeten. Dessa plaster efterlämnar, vid fullständig förbränning, enbart koldioxid och vatten. Alla färgmedel i plasten är godkända för livsmedelsförpackningar. Våra plastdosor och plastlock är därmed återvinningsbara.

Källa: Swedishmatch