Integritetspolicy

Dataskyddspolicy gällande Kusko AB (Snuserian.se)

Dataskyddspolicyn beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter inom alla våra tjänster. Därför är det viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. När du beställer från vår webshop.

  • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, födelsedatum, leveransadress, e-postadress, mobilnummer, etc.
  • Betalningsinformation: kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighet datum), etc.

Du kan när som helst ändra din information, exempelvis dina kontaktuppgifter och annan information. Detta kan antingen göras via din inloggning eller mina sidor när du logga in eller genom att kontakta oss.

 

Information vi samlar in om dig. När du använder någon av våra tjänster kan vi beroende på vilken tjänst du använder, komma att samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Historisk information – Kundavtal, Order, betalningar.
  • Geografisk information – Var du bor någonstans

 

Snuserian.se behandlar personuppgifter för följande ändamål och med följande lagliga grunder:

Vi vidtar alla rimliga kontraktuella, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan.

 

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i en säker servermiljö som ligger i säkert förvar. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra berättigade intressen. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi endast data så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller vad som är lagstadgat för respektive syfte.

 

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och att lämna klagomål

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina uppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Du har möjlighet att välja bort vissa specifika funktioner. Vi kommer alltid respektera ditt val.

 

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårnings tekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig användarupplevelse.

 

Uppdatering av denna dataskyddspolicy vid förbättring av våra tjänster

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra erbjudanden så att du får en ännu mer smidig användarupplevelse. Detta kan innebära förändringar i befintliga och framtida tjänster. Därför är det viktigt att du läser denna Dataskyddspolicy varje gång du använder någon av våra tjänster.

Kontakt

Kusko AB Org. nummer: 559153-4523 och har sitt huvudkontor (EJ LAGER) med adress Edebyvägen 27, 17893 i Drottningholm.

Kusko AB har ett dataskydd & en GDPR ansvarig Eftersom vi tar dataskydd på största allvar när vi som hanterar dataskydds frågor.

Kusko AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Kusko AB följer svensk dataskyddslagstiftning. 

 

Dataskyddpolicyn uppdaterades senast 3 Mars.